Beskrivelse af klinikkenBenchen Free Medical Clinic blev oprettet i 1994 i forbindelse med klosteret Benchen Puntsok Dargyeling som ligger i bydelen Swayambu i den vestlige del af Katmandu. Klosteret huser i dag ca. 200 munke, hovedparten under 20 år, som er børn af såvel tibetanske flygtninge, som af nepalesisk herkomst . Her tilbydes de gratis ophold og undervisning.
Det var klosterets Abbed Tenga Rinpoche der tog initiativ til oprettelsen af en medicinsk klinik på baggrund af den generelt dårlige sundhedstilstand i lokalområdet såvel blandt den lokale befolkning, som blandt klosterets beboere. Målsætningen er at kunne tilbyde en behandling på højde med den som vi kender i Europa. Al behandling og medicin på klinikken er gratis for patienterne. Klosteret og herunder også klinikken er registreret som NGO - organisation i Social Welfare Council ( Society Registration Act 1977).
 
 

Sundhedsvæsenet

Der findes 6 statslige hospitaler i Kathmandu, hvoraf de 4 er undervisningshospitaler. På et af dem kan man søge om at få gratis hjælp, et andet er åbent 1 dag om ugen for spedalske. Desuden er der et militærhospital og en afdeling heraf ligger ved Swayambhu. Der er også en tuberkuloseklinik med et behandlingsprogram (DOT), hvor man får medicin hver dag i 6 mdr. hvis man er smittet. ( Hvis man skal undgå tuberkulose skal man vaccineres fra fødslen.)
I Swayambhu-området, hvor der skønnes at bo 40.000 mennesker, findes en lille statslig sundhedsklinik, der behandler leverbetændelse for 25 rup. per dag og hvor en vaccination for leverbertændelse B koster 3x1500 rup. På grund af prisen på en sygeforsikring er dette kun en reel mulighed for en meget lille del af befolkningen og derfor er Nepals regering positiv over for private helseprogrammer, men de støttes ikke økonomisk.
 
 

De fysiske rammer

Benchen Free Medical Clinic har til huse i en bygning på klosterets område. Efter en udbygning i 1999, som omfattede en udvidelse af bygningens grundareal med en tilbygning, samt tilføjelsen af en 1.sal er pladsforholdene nu rimelige. De sanitære forhold er forbedret med opførelsen af vaske- og badefaciliteter.

I 2003 er der indrettet et laboratorium og en laborant er ansat til at analysere prøver. Det er en stor lettelse for patienterne at dette nu kan foregå inden for klinikkens rammer.

 Herefter råder klinikken over:


Forekomsten af sygdomme

Maveinfektioner er den hyppigst forekommende lidelse blandt patienterne . Dette er en følge af at drikkevandet i området er inficeret med sygdomsfremkaldende bakterier og parasitter og det forhold, at den sanitære standard generelt er ringe. Der er stort behov for oplysning om hygiejne. Også smitsom leverbetændelse forekommer.
Der ses også en høj forekomst af luftvejssygdomme blandt henvendelserne, hovedsagelig astma og bronkitis som følge af en massiv luftforurening, men også tuberkulose forekommer.
Tandproblemer er ret udbredte,og da det store flertal af befolkningen ikke tidlige har haft adgang til tandlægebehandling,er der et stort behov for et tilbud om tandlægehjælp.